KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Agrio Finansal Teknolojiler ve Tarım Ticaret A.Ş. tarafından “Kimlik ve Ayırd Edici Veriler”, “Kuruluşumuza Kayıtlı Mali Veriler”, “Üretiminize dair veya Sürdürülebilirlik Uygulamalarına Etki Eden Veriler” ve “Kimlik Bilgileriniz ile Sorgulanabilen Ticari Risk ve Kredi Verileri” sınıfları altında  kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni içerisinde detaylı olarak açıklandığı üzere, kuruluşumuz ya da kuruluşumuzun iş birliği içerisinde hareket ettiği anlaşmalı bankalar (örn: Türk Ekonomi Bankası A.Ş.), teknoloji çözüm sağlayıcıları (örn: Esri Türkiye) gibi iş ortaklarımız ile veya bahsi geçen bu iş ortaklarımızın yurt içinde veya yurt dışında bulunabilecek iştirakleri, ana ortakları, yetkilileri ile kuruluşumuzun iş süreçlerinin kurgulanması, ortak/üye/müşteri hedefli ürün ve hizmetlerin oluşturulması ve yönetimi, kuruluşumuz ve ortak/üye/müşteri faaliyetlerinde envanter yönetimi, nakit yönetimi, satış ve lojistik yönetimi, üretim ve destek planlamaları, iklim riskinin kuruluşumuz faaliyetlerine etkisinin yönetilmesi, ürün bilgi sistemi, üretim arazisi bilgi sistemi ve üretici bilgi sistemi yapılarının oluşturulması, girdi ve hizmet tedarik ağı ile bu tedarik ağı için gerekli olan ticari planlamanın yönetilmesi, ödeme gücü, borç dağılımı, zaman ve ülke risklerinin kuruluşumuza olan etkisinin yönetilmesi, kuruluşumuz faaliyetlerine özgü finansal enstrümanların kurgulanması ve yönetimi,  bilgi güvenliği yönetimi, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi, iş süreçlerinin uygunluğunun ve verimliliğinin analiz edilmesi, kurumsal iletişim faaliyetleri, kuruluşumuza ya da kuruluşumuzda kullanılan ve üçücü parti teknoloji sağlayıcılara ait sistemlerin analizi ve geliştirilmesi, muhasebe ve fatura işlemleri, operasyonel faaliyetlerin kurgulanması, sürdürülebilirliğe ve sürekliliğe ilişkin faaliyetler, kuruluşumuz dışı kişilere yönelik etkinlik yönetimi, iş stratejilerinin oluşturulması, kuruluşumuz ya da bahsi geçen iş ortaklarımız ile destek hizmeti sağlayıcıları, bahsi geçen diğer iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi, kuruluşumuz ya da bahsi geçen iş ortaklarımıza ait hizmetlerinin satış süreçlerinin yürütülmesi, bahsi geçen iş ortakları aracılığı ile bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik ve yatırım hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşteri şikayetlerinin yönetimi, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, hizmet erişilebilirliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin takibi, bahsi geçen iş ortaklarımız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınız için uygunluğunun tespiti ve bu ürün ve hizmetlerin tarafınıza önerilmesi süreçlerinin yürütülmesi, bahsi geçen iş ortakları tarafından önerilen ve tarafınızdan kabul gören ürün ve hizmetlere dair memnuniyetinizin ölçülmesine yönelik süreçlerin yürütülmesi,  pazar araştırması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kuruluşumuz faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli süreçlerin kurgulanması, kuruluşumuz operasyonel risklerinin yönetimi,  kuruluşumuz itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi, mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması, fiziksel verilerin güvenliğinin sağlanması, dava ve yasal takip süreçleri, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, finansal güvenlik süreçlerinin (müşterini tanı ilkeleri, suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi, dolandırıcılığın önlenmesi ve diğer usulsüz işlemlerle mücadele gibi) yönetimi, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, yetkili kamu ve özel hukuk kişilerine mevzuat kapsamında bilgi verilmesi amaçları ile paylaşılmasına ve işlenmesine açık rıza veriyorum.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni görmek için tıklayınız.

Adı Soyadı:

TCKN:

Tarih:

Ana Menü

× Agrio Market Online İletişim